Om publiken inte känner sig träffad talar du för döva öron.