Efterkollen är för dig som vill ha en bättre uppföljning av ditt arrangemang. Vi går igenom alla delarna av projektet: Uppfyllde programinnehållet dina förväntningar; kom rätt publik och tog de till sig ditt budskap; hur fungerade arbetet bakom kulisserna, och vad kan vi lära oss till nästa gång?

Handen på hjärtat – utvärderingen efteråt är bokstavligen det allra sista vi vill tänka på när vi gör ett evenemang. Och trots att vi vet hur viktigt det är, inte minst inför nästa gång vi ska arrangera något, så slarvar många av oss ganska mycket med detta.

Men nu ska det bli bättring! Med Efterkollen blir det lätt och roligt(!) att följa upp och utvärdera ditt evenemang – och du får en komplett rapport i handen efteråt som du kan dela till dem det berör, och använda som referens när det blir dags för ditt nästa evenemang! Guld!!

I Efterkollen ingår:

  • Ett besök under genomförandet där vi gör snabbintervjuer med nyckelpersonal för att fånga upp hur allting avlöper, och tar referensbilder för att dokumentera hur allt ser ut för deltagarna och bakom kulisserna.
  • En rapp utvärderingsenkät som du kan skicka till dina deltagare efter evenemanget – utformad för att vara så enkel att du minimerar bortfallet, men samtidigt får svar på de väsentligaste frågorna om hur ditt event mottogs.
  • Ett inspirerande och upplyftande utvärderingsmöte med ansvariga nyckelpersoner där vi går igenom alla aspekter av evenemanget: Kom rätt folk, och tog de till sig ditt budskap? Blev programmet så som du hade tänkt dig? Fungerade arbetet bakom kulisserna, före, under och efter?

Med Efterkollen får du alltså verktygen och hjälpen du behöver för att följa upp ditt evenemang på ett professionellt sätt som du verkligen kommer ha nytta av. Allt detta till ett fast pris.

Vill du ha bättre uppföljning av ditt evenemang? Ring nu: 08-411 58 00.