På Sveriges Tidskrifters årliga dag samlas hela tidskriftsbranschen för utbyte av erfarenheter och kunskap. Tidskriftsgalan på kvällen har kallats mediebranschens bästa gala.