Tunga namn klara för På Landet Framtidsforum

Ministrar, VD:ar, generalsekreterare och EU-representanter – det är tätt mellan de tunga namnen på den konferens som Fascinera producerar på Hushållningssällskapets uppdrag i juni. Tidigare rikspolischefen Björn Eriksson, minisntrarna Eskil Erlandsson och Åsa Torstensson, LRF:s forbundsordförnade Lars-Göran Pettersson, milöjöpartiets språkrör Peter Eriksson och STF:s Generalsekreterare Yvonne Arentoft är bara några av de som kommer till Axevalla för att diskutera landsbygdens framtid.

Konferensen heter På Landet -Framtidsforum, och på det gedigna seminarieprogrammet står det det är hela 17 seminarier under fem olika rubriker: Mat, turism, landsbygdsliv, bioenergi och lantbruk. Det är kändistätt bland de fem seminariespårens moderatorer också: Tidigare ministern Annika Åhnberg och SVT:s inrikespolitiske kommentator K-G Bergström är bara två av namnen.

Unikt för konferensen är också den debattsajt kring landsbygdens frågor som Fascinera också driver. Framtidens Land är en redaktörsstyrd webbsida som följer debatten kring landsbygdens framtid, och därmed håller Framtidsforums frågor levande både före och efter seminariet.

Kopplad till sidan, på adressen framtidensland.se/forum finns numera också all information om seminariet, och det är också där man går in för att anmäla sig.

%d bloggare gillar detta: